top of page

STATEMENT

CEO's statement regarding

NewConnect debut

akcjonariat.jpg

docs & Periodic REPORTS

ANNUAL REPORT 2021

DOKUMENT OFERTOWY NEUTRINO GEOLOGY S.A.

Suplement nr 1 do Dokumentu Ofertowego Neutrino Geology S.A.

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 137 z dnia 18.07.2022 (strona 12 p. 38027)

ANNUAL REPORT 2022

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 r.

bottom of page