top of page

komunikat

komunikat prezesa zarządu spółki

dot. wejścia na NewConnect

akcjonariat.jpg

DOKUMENTY I RAPORTY okresowe

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

DOKUMENT OFERTOWY NEUTRINO GEOLOGY S.A.

Suplement nr 1 do Dokumentu Ofertowego Neutrino Geology S.A.

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 137 z dnia 18.07.2022 (strona 12 p. 38027)

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 r.

bottom of page