top of page
image1.jpeg

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż musimy przesunąć planowane wejście na NewConnect z 2024 r. na 2025 r., z powodów od nas niezależnych.

W trakcie kampanii crowdfundingowej planowaliśmy wejście na NewConnect w 2024 r. – tj. rok po zakończeniu testów w terenie i dwa lata po zakończeniu testów na reaktorze. W Polsce testy na reaktorze można wykonać jedynie w NCBJ, w Świerku. Spółka podpisała umowę z NCBJ na wykonanie testów na reaktorze. Niestety tuż po zakończeniu kampanii crowdfundingowej NCBJ zamknął dostęp do reaktora i rozpoczął prace modernizacyjne. Termin zakończenia tych prac był kilkakrotnie przesuwany i ostatecznie prace te zakończyły się we wrześniu 2023 r. Natychmiast po uzyskaniu dostępu do reaktora przygotowaliśmy stanowisko pomiarowe i rozpoczęliśmy testy. Zgodnie z planem po zakończeniu testów na reaktorze, konieczne będą jeszcze testy w terenie. Na obecnym etapie badań trudno jest określić kiedy dokładnie zakończymy testy i rozpoczniemy komercjalizację naszego produktu – możliwe, że dopiero w 2025 r. W związku z tym musimy przesunąć planowane wejście na NewConnect co najmniej o rok, tj. do 2025 r.

Z poważaniem,

Waldemar Maj

Prezes zarządu Neutrino Geology S.A.

bottom of page