top of page

ZESPÓŁ

Neutrino Geology tworzy zespół bardzo doświadczonych ekspertów, a także współpracuje z zespołami naukowców w kilku czołowych ośrodkach badawczych w Polsce, a w planie jest współpraca z wybranymi ośrodkami zagranicznymi.

Neutrino Geology współpracuje z:

 • Laboratorium biochemicznym w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza

 • Laboratorium mechanicznym w Krakowie, gdzie następuje rozwój elektroniki do detektora

 • Laboratorium mechanicznym w Falenicy, gdzie przygotowane są elementy detektora i prototypy do testów na źródłach neutronów i neutrin

 • NCBJ w Świerku, gdzie zespół prowadzi testy na źródłach neutronów i neutrin

 • AGH w Krakowie, gdzie badana jest korelacja występowania cząstek neutrino i złóż surowców. AGH odpowiada za koordynację badań terenowych

agh_znk_wbr_rgb_150ppi.jpg
NCBJ-ŚWIERK.jpg.webp
logo_wersja-uzupeniajca_czarny_2.jpg

Neutrino Geology S.A. zarządzana jest przez doświadczony zespół o wysokich kompetencjach: 

Waldemar Maj

Dr inŻ. Waldemar Maj – CEO

 • 1980 tytuł magistra inżyniera na Wydziale Fizyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.

 • 1989 doktorat z fizyki w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

 • 1996 MBA na Uniwersytecie Harvarda – specjalizacja w finansach.

 • 1981 – 1991 asystent i adiunkt w Instytucie Fizyki PAN.

 • 1991 – 1994 doradca Ministra Finansów.

 • 1996 – 2000 Starszy oficer inwestycyjny w Departamencie Ropy Naftowej, Gazu i Górnictwa w Międzynarodowej Korporacji Finansowej (grupa Banku Światowego) w Waszyngtonie w USA; zajmował się inwestycjami w kopalnie węgla i srebra na rynkach wschodzących.

 • 2000 – 2002 Senior Associate w MC Kinsey & Company w Warszawie .

 • 2005 – 2007 wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej w Bank BGŻ S.A. 

 • 2007 – 2008 Wiceprezes zarządu ds. finansowych w Polskim Koncernie Naftowym Orlen S.A.

 • 2010 – 2012 Kierował górniczymi start-up’ami kanadyjskiego inwestora w Polsce.

 • Od 2009 założyciel i partner w Metropolitan Capital Solutions.

 • Członek rady nadzorczej Ergis SA. Był m. in. przewodniczącym rad nadzorczych Banku Gdańskiego i PZU, członkiem rad nadzorczych GPW, Ciech, Bank BGŻ, TFI Origin, TMS Broker i Stock Spirits.

Andrzej Drukier

Dr Andrzej K. Drukier – CSO

 

 • 1968 magisterium z fizyki na Uniwersytecie Warszawskim.

 • 1972 doktorat z fizyki i astrofizyki w Danii, w Instytucie Nielsa Bohra i na Uniwersytecie Kopenhaskim.

 • Kierował blisko czterdziestoma projektami badawczo-rozwojowymi zlecanymi przez takie instytucje jak m.in.: NASA, Departament Energii USA, Departament Obrony USA, National Science Foundation.

 • Od blisko 40 lat należy do światowej czołówki ekspertów w detekcji neutrin.

 • Posiada duże doświadczenie w badaniach nad superczułymi detektorami (m. in. w ramach spółki BioTraces, Inc., której był założycielem).

 • Autor 18 przyznanych patentów oraz 17 zgłoszeń patentowych, w tym 5 zgłoszeń patentowych dotyczących neutrino geologii.

Dariusz Jaszczyński

Dariusz jaszczyński - CFO

 

 • 1985 ukończenie studiów na Wydziale Ekonomiki Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i uzyskanie tytułu magistra inżyniera.

 • 1985 – 1991 Główny specjalista, a później doradca w Ministerstwie Finansów. Zajmował się analizą sytuacji finansowej gospodarki i poszczególnych branż przemysłu.

 • 1992 – 1995 członek Rady Nadzorczej banku BPH S.A.

 • 1995 – 1998 współautor koncepcji utworzenia funduszu inwestycyjnego, afiliowanego przy banku PBG S.A. i doradca przy projektach inwestycyjnych realizowanych przez ten fundusz.

 • 1998 – 2002 współautor koncepcji utworzenia funduszu inwestycyjnego HALS, afiliowanego przy banku BGŻ S.A. i doradca przy projektach inwestycyjnych realizowanych przez ten fundusz.

 • 2000-2002 członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej Pemug S.A.

 • Zajmował się oceną projektów inwestycyjnych oraz tworzeniem modeli finansowych i planów biznesowych różnych przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. dla takich klientów jak: Fiat Auto Poland S.A., Pol-Mot Holding S.A., Górnośląski Zakład Energetyczny S.A., STOEN S.A., Hawe S.A., Tele-Fonika S.A., Mennica Polska S.A., Exatel S.A., BIK S.A., Info-Monitor S.A., PKO BP.

 • Od 2018 członek Zarządu Biura Turystyki ZNP Logostour sp. z o.o.

stefan-kawalec.png

Stefan kawalec - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

 

 • 1979 magister matematyki na Uniwersytecie Warszawskim.

 • 1989 – 1994 główny doradca wicepremiera a następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Miał istotny wkład w przygotowanie i wdrożenie planu stabilizacji i transformacji polskiej gospodarki.

 • Kierował restrukturyzacją i prywatyzacją banków państwowych, a w szczególności przygotowaniem i wdrożeniem innowacyjnego programu restrukturyzacji złych długów wraz z ustawą o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków.

 • 1994 – 2002 szef zespołu doradców zarządu i szef strategii w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

 • 2002 – 2003 członek kierownictwa grupy ubezpieczeniowej Aviva Spółka Akcyjna (dawniej Commercial Union) w Polsce.

 • 2003 – 2006 - Dyrektor zarządzający ds. strategii Grupy PZU Spółka Akcyjna.

 • Od 2008 Prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o. sp. k. Zajmował się strategią, zarządzaniem finansowym, zarządzaniem projektami klientów i pozyskiwaniem kapitału w różnych branżach.

 • Był m. in.: wiceprzewodniczącym rady nadzorczej spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (2010-2015), członkiem rady nadzorczej Kredyt Banku S.A. (2010-2012), członkiem rady nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. (2004-2005), prezesem rady nadzorczej Banku Pekao S.A. (1993-1994), członkiem rady nadzorczej Stoczni Gdańskiej S.A. (1990-1991), a także członkiem rad nadzorczych spółek zależnych w grupach PZU i Aviva.

zespół
bottom of page