ZESPÓŁ

Neutrino Geology zatrudniać będzie kilkuosobowy zespół naukowców, a także współpracować będzie z zespołami w kilku czołowych ośrodkach badawczych w Polsce i w wybranych ośrodkach zagranicznych. 

Neutrino Geology sp. z o.o. zarządzana jest przez doświadczony zespół o wysokich kompetencjach. 

Dr inŻ Waldemar Maj – CEO

Ukończył studia inżynierskie, jest doktorem fizyki i uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Harvarda

Doświadczenie w sektorze górnictwa i energetyki 

  • Starszy oficer inwestycyjny w Departamencie Ropy Naftowej, Gazu i Górnictwa w Międzynarodowej Korporacji Finansowej (grupa Banku Światowego) w Waszyngtonie w USA; zajmował się inwestycjami w kopalnie węgla i srebra na rynkach wschodzących (1996-2000).

  • Wiceprezes zarządu ds. finansowych w Polskim Koncernie Naftowym Orlen S.A. (2007-2008).

  • Kierował górniczymi start-up’ami kanadyjskiego inwestora w Polsce (2010-2012).

Praktyka w konsultingu

  • Senior Associate w McKinsey & Company w Warszawie (2000-2002). Założyciel i partner w Metropolitan Capital Solutions (od 2009).

Wysokie funkcje menedżerskie w korporacjach

  • Prezes zarządu w Amer Bank/DZ Bank, wiceprezes zarządu w BGŻ Bank, CFO w PKN Orlen.

Nadzór korporacyjny 

  • Członek rady nadzorczej Ergis SA.

  • Był m. in. przewodniczącym rad nadzorczych Banku Gdańskiego i PZU, członkiem rad nadzorczych GPW, Ciech, Bank BGŻ, TFI Origin, TMS Broker i Stock Spirits. 

Dr Andrzej K. Drukier – CSO

 

Studia i praca naukowa 

         1968 - magisterium z fizyki na Uniwersytecie Warszawskim.

         1972 - doktorat z fizyki i astrofizyki w Danii, w Instytucie Nielsa Bohra

                     i na Uniwersytecie Kopenhaskim. 

          Współpraca z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Danii, Francji, Niemczech (Instytut Maxa          Plancka), USA (Harvard, Princeton), Szwecji i Polsce.

         Artykuły cytowane w ponad 1000 publikacji.

Projekty badawcze i rozwojowe dla najpoważniejszych instytucji amerykańskich.

Kierował blisko czterdziestoma projektami badawczo-rozwojowymi zlecanymi przez takie instytucje jak m.in.:
NASA, Departament Energii USA, Departament Obrony USA, National Science Foundation.

 

Detekcja neutrin

Od blisko 40 lat należy do światowej czołówki ekspertów w detekcji neutrin (m. in. artykuł: A. K. Drukier and L. Stodolsky, “Principles and applications of a neutral-current detector for neutrino physics and astronomy”, Physical Review 1984). 

 

Doświadczenie w zarządzaniu firmami technologicznymi

Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu firmami technologicznymi (biomedycznymi) opartymi o badania nad superczułymi detektorami (m. in. w ramach spółki BioTraces, Inc., której był założycielem).

 

Autor 18 przyznanych patentów oraz 17 zgłoszeń patentowych,

w tym 5 zgłoszeń patentowych dotyczących Neutrino Geologii.