top of page
Rynek

RYNEK DLA NEUTRINO GEOLOGII

Wydobywanie surowców mineralnych jest jedną z największych branż w gospodarce światowej. 

 • Wartość wydobywanych corocznie surowców mineralnych podlega wahaniom ze względu na zmiany cen. W roku 2015 wartość wydobytych metali żelaznych, nieżelaznych, metali szlachetnych, niemetali i paliw mineralnych wyniosła 3 584 mld USD (bez diamentów), co oznacza, że sprzedaż branży wydobywczej była ponad trzy razy większa niż światowa produkcja przemysłu samochodowego i również ponad trzy razy większa niż produkcja przemysłu farmaceutycznego. 

 

Zasoby eksploatacyjne wielu surowców strategicznych wyczerpują się. 

 • Dla wielu surowców znane rezerwy są na poziomie 50-100 lat. Ich ceny są w stagnacji lub powoli zmniejszają się ze względu na ostrą konkurencję producentów z wielu krajów. 

  • Z drugiej strony istnieje wiele produktów ,,strategicznych”, bez których nowoczesna technologia i ekonomia nie może funkcjonować. Są to m. in.: ropa/gaz, pewne metale (Lit, Nikiel, Chrom, Kobalt), metale ciężkie, takie jak Pallad, metale szlachetne, takie jak Złoto i Platyna, metale ziem rzadkich, a także pierwiastki promieniotwórcze, takie jak Uran i Tor. 

 • Znane złoża niektórych z tych strategicznych materiałów wystarczają na 5-15 lat dzisiejszego popytu, a wykrywalność nowych złóż nie nadąża za szybko rosnącą konsumpcją światową. 

 • Zdarza się, że jeden kraj jest dostawcą do 90% światowej produkcji, co stwarza duże ryzyko braku dostępu do strategicznego surowca w przypadku poważnego konfliktu międzynarodowego. 

 

Wydatki na poszukiwanie nowych złóż surowców są rzędu kilkudziesięciu miliardów USD rocznie.

 • Łączne raportowane wydatki na poszukiwania metali nieżelaznych, ropy naftowej i gazu w ostatnich 10 latach (2007-2016) wynosiły średniorocznie 83 mld USD (wahając się od 47 mld USD do 108 mld USD rocznie). 

 • Wyczerpywanie się rozpoznanych zasobów niektórych surowców powoduje rosnące zainteresowanie możliwościami poszukiwań złóż w Arktyce i pod wodą („new frontiers of geology”). 

  • Koszty wiercenia w Arktyce są jednak 2-3 razy większe niż w klimacie umiarkowanym. 

  • Koszty wierceń podwodnych są 5-20-krotnie wyższe niż wierceń na lądzie. 

 • Jednocześnie istnieją znaczne obszary, na których prowadzenie prac poszukiwawczych tradycyjnymi metodami jest, ze względów ekologicznych, znacznie ograniczone bądź niemożliwe (tereny parków narodowych itp). 

bottom of page