top of page
image1_edited.jpg
baner unijny

NEUTRINO           GEOLOGY

NAUKA MOTOREM INNOWACJI

KOMUNIKAT ZARZĄDU SPÓŁKI   ➤

PROJEKT

Głównym celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia w okresie od początku 2020 roku do końca 2023 roku nowej i innowacyjnej metody geologii rozpoznawczej pod nazwą Neutrino Geology (NG), która będzie mieć zastosowanie do eksploracji surowców energetycznych typu ropa naftowa czy gaz ziemny oraz dużej części surowców istotnych dla gospodarki np. metali ziem rzadkich czy złóż IOCG (tlenki żelaza, miedź, złoto z ang. „Iron Oxides, Copper, Gold”).

About
PRZEŁOM
Możliwość przełomowego wzrostu efektywności
poszukiwań geologicznych dzięki Neutrino Geologii 

Neutrino Geologia pozwoli na radykalne skrócenie czasu i obniżenie kosztów poszukiwań geologicznych. Technologia Neutrino Geology, czyli Neutrino Geologia, może kilkakrotnie obniżyć liczbę potrzebnych wierceń, co może radykalnie skrócić czas i koszty poszukiwań geologicznych. 

Współczesna „geologia rozpoznawcza” wykorzystuje wiedzę o profilach geologicznych opartą o mapy sejsmiczne, wzbogacone ewentualnie o wyniki badań grawitacyjnych i magnetycznych. Na tej podstawie, na zasadzie probabilistycznej wyznacza się punkty, w których dokonuje się wierceń. 

 

Prawdopodobieństwo, że dany otwór wiertniczy jest produktywny szacuje się na kilka procent w znanych domenach geologicznych, ale jest ono znacznie niższe, około 0,5%, w ,,nowych terytoriach". Jednakże nawet jeśli istnienie obiecującej domeny zostanie potwierdzone, planowanie eksploatacji górniczej wymaga często wykonania od kilkudziesięciu do kilkuset kosztownych wierceń. 

Zastosowanie Neutrino Geologii może mieć szczególne znaczenie w przypadku obszarów, w których wiercenia są szczególnie drogie lub niemożliwe do szerokiego stosowania ze względów ekologicznych (Arktyka, Antarktyda, Alaska, Grenlandia, dna mórz i oceanów, obszary podlegające szczególnej ochronie ekologicznej).

Contact
bottom of page